Wypożyczam stroje i dodatki do sesji fotograficznych, filmowych, reklamowych i promocyjnych, artystom i twórcom na koncerty i inne występy.

Przed zadaniem pytania o tego rodzaju współpracę należy rozważyć dwie sprawy - wynagrodzenia i mojej obecności i obsługi wydarzenia. Sprawa wynagrodzenia odnosi się do dwóch punktów,które należy ustalić:

Wynagrodzenie za użyczenie strojów i/lub dodatków bez mojego udziału w przedsięwzięciu:

-Jeśli charakter wydarzenia jest na tyle interesujący lub daje okazję do promocji, mogę być skłonny do rezygnacji z samego świadczenia za wypożyczenie i wykorzystanie strojów.

-Zwrot kosztów - niekiedy wypożyczenie wiąże się z koniecznością dostosowania strojów dla osób o konkretnych wymiarach lub przeróbki do innych potrzeb, inne koszty dotyczą konieczności dowozu strojów, pokrycia kosztów pakunku i przesyłki, czyszczenia i pielęgnacji strojów po wypożyczeniu. Zwłaszcza przeróbki wiążą się z dużą ilością pracy i bezwzględnie wymagam pokrycia takich kosztów. W szczególnych przypadkach może się to odbyć na zasadzie świadczenia wzajemnego.

Wypożyczenie dla osób prywatnych - na rozmaite imprezy, wydarzenia, prywatne sesje zdjeciowe, etc.

-Wypożyczenie bezwględnie wiąże się z koniecznością uiszczenia zwrotnej kaucji w wysokości 100% wartości. Kaucja będzie rozliczana z uwzględnieniem kosztu samego wypożyczenia, ewentualnych uszkodzeń, zaginiecia, kradzieży, przetrzymania ponad ustalony termin.

Koszty wypożyczenia zazwyczaj wynoszą od 10% do 20% wartości za jedną rzecz na każdy dzień wypożyczenia. Nie ma znaczenia czy wypożyczenie/zwrot dokonuje się rano czy wieczorem - zawsze jest to traktowane jak jeden naliczony dzień.